[metaslider id="6529"]

Tổ chức Đại hội cổ đông 2016 công ty Anphapetro

Tổ chức Đại hội cổ đông 2016 công ty Anpha Petrol

TITAN Event hân hạnh là đơn vị đồng hành cùng Anpha Petrol tổ chức buổi Đại Hội Cổ Đông năm 2016

to-chuc-dai-hoi-co-dong-anphapetro-2016 (1) to-chuc-dai-hoi-co-dong-anphapetro-2016 (2) to-chuc-dai-hoi-co-dong-anphapetro-2016 (3) to-chuc-dai-hoi-co-dong-anphapetro-2016 (4) to-chuc-dai-hoi-co-dong-anphapetro-2016 (5) to-chuc-dai-hoi-co-dong-anphapetro-2016 (6) to-chuc-dai-hoi-co-dong-anphapetro-2016 (7)