[metaslider id="6529"]

Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty mẹ năm 2020 – Công ty cấp nước Sài Gòn

Ngày 02/7, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty mẹ năm 2020. Tham dự có các lãnh đạo Tổng Công ty: Ông Trần Văn Khuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty; Ông Trần Quang Minh, Phó Tổng giám đốc phụ trách chung Tổng Công ty; Ông Tô Trung Dũng, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, cùng gần 70 đại biểu đại diện cho người lao động.

4

Hội nghị đã thông qua các báo cáo như: báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; báo cáo công khai tài chính năm 2019; báo cáo thu chi quỹ phúc lợi năm 2019 và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2019; báo cáo tình hình tổ chức hội nghị người lao động ở các đơn vị phụ thuộc và trả lời những ý kiến thắc mắc của người lao động; Bầu Ban đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ tại Tổng Công ty năm 2020; Và thông qua Thoả ước lao động tập thể năm 2020, phát động hưởng ứng thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Sawaco Trần Văn Khuyên biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn Tổng Công ty đã phối hợp và giám sát thực hiện, đảm bảo chế độ, chính sách, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, cũng như sự đoàn kết, phấn đấu hết sức mình của mỗi con người, mỗi tập thể ngành cấp nước, đảm bảo nhiệm vụ 100% người dân Thành phố được cung cấp nước sạch. Bên cạnh đó, đẩy nhanh việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, hiện đại hóa ngành nước, tiến đến cấp nước thông minh, thành phố thông minh.

 
Tin, ảnh: Đinh Bích