Tổ chức sự kiện Công ty

Tổ chức các sự kiện cho công ty như: hội nghị, hội thảo, lễ ra mắt sản phẩm, lễ kỷ niệm thành lập, hội nghị khách hàng.